aktualizace 11.06.2016
Eva Pincova © 2004
webmaster & design
drnet@email.cz


[CNW:Counter]
Profil podnikání

Vážení obchodní přátelé, tyto stránky jsou určeny zejména těm podnikatelům, kteří si uvědomují závažnost problematiky požární bezpečnosti a kteří budují svoji firmu nebo společnost s výhledem do budoucnosti - tím mám na mysli dobu, v níž se konečně i úroveň požární ochrany stane součástí dobrého obchodního jména a známkou solidnosti. Předpokládám, že osloví také ty, kteří si váží poctivě nabytého jmění a hodlají je uchránit proti zbytečným škodám. V neposlední řadě se o ně mohou zajímat ti, kteří nemají v úmyslu zvyšovat příjmy státu formou finančních postihů a sankcí za neplnění povinností, které jim ukládá zákon o požární ochraně, stavební zákon a ostatní související předpisy.

Jsem přesvědčena, že jsme schopni pomoci Vám při řešení jakýchkoliv problémů požární ochrany, které byl mohly ohrozit bezpečný chod Vaší společnosti, ať již se jedná o jednorázový konkrétní požadavek nebo o zajištění této oblasti jako celku - tzv. "na klíč".
    Trvalou spoluprací s námi navíc získáte tyto výhody:
  • Právo na časově neomezené a bezplatné konzultační služby
  • Naše osobní zastupování během řízení s orgány státního požárního dozoru na základě Vašeho pověření
Eva Pincová